11, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

మనీషి


పొందని దాని కోసం ఒకరు
           పొందింది  వద్దంటూ మరొకరు

నిజా నిజాలు తెలీక... 
                                                                   నిమిత్త మాతృలుగా ఉండలేక...ఏదో సాధించాలని...
పరిగెత్తలేక పరిగెడుతూ 
జీవించడంకోసం మరణిస్తూ...

                                               

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి